Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, příspěvková organizace

Aktuality

Vážení rodiče, patrně nás nyní čeká náročnější období, ale pevně věříme, že společnými silami jej dobře zvládneme. Naše MŠ již podnikla kroky, které mohou pomoci v prevenci před potencionálním rozšířením onemocnění COVID-19. Mimo jiné je v MŠ zvýšená hygiena, dezinfekce a větrání. Zaměstnanci MŠ roušky mít nemusí (vyplývá to z Mimořádného opatření MZ ze dne 16.9.2020). Pomoci nám v tomto směru můžete i Vy. Proto Vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

  • do prostor MŠ noste roušku,
  • u vchodu do budovy použijte dezinfekci,
  • v prostředí MŠ se zdržujte co nejkratší dobu,
  • nevstupujte do tříd, jídelny, umýváren,
  • ráno, před předáváním dítěte do třídy, dohlédněte, aby si dítě umylo ruce (prosíme Vás, aby jste ale nevstupovali do umýváren),
  • neposílejte dítě do MŠ nemocné,
  • informujte nás ve věci alergie Vašeho dítěte,
  • informujte nás včas při potvrzení Covidu v rodině, vašeho dítěte,
  • není třeba vyplňovat prohlášení o bezinfekčnosti.

Děkujeme za spolupráci a podporu. Mgr. Iva Kráčmarová, ředitelka školy.

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

Další důležité a užitečné informace v galerii níže Koronavirus – informace

_______________________________________________________________________________________________________

!! Změna provozu MŠ od 1.9.2020 – 5,45 – 16,15hod.

_______________________________________________________________________________________________________

Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1.9.2020

pro školní rok 2020 – 2021 (platí od 1.9.2020 – 31.8.2021) – je stanovena částka 440,- Kč/měsíc,

která je poprvé splatná k 21.9.2020, za měsíc září 2020. Podrobné informace viz. galerie níže – směrnice o úplatě,

směrnice o úplatě – dodatek, kontakty (číslo účtu apod.).

______________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče, vítáme Vás a Vaše děti v novém školním roce 2020/2021. 

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz nebo starost, obraťte se na třídní učitelky nebo na ředitelku MŠ Mgr. Ivu Kráčmarovou

(mob. 603 455 763).

Za celý kolektiv děkujeme předem za vzájemnou spolupráci.

______________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče, před nástupem do mateřské školy je potřeba přihlásit své dítě ke stravě, nové děti rovněž

zaregistrovat na Školní jídelně Komenského 44 (vstup z ul. Uničovská) v době viz. 

https://www.jidelna-sternberk.cz/oteviraci-doba-pokladny/

______________________________________________________________________________________________________

Výše úplaty (školného) za předškolní vzdělávání od 1.9.2020 činí 440,- Kč/měsíc. Další Informace k úplatě.

1. Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), umožňuje již od roku 2014 

zaměstnancům v rámci ročního zúčtování daní nebo v daňovém přiznání, uplatnit nově zavedenou slevu na mateřskou školu, přesněji 

“za umístění dítěte v předškolním zařízení” v daném zdaňovacím období”.

Jedná se o slevu jako o roční odpočet částky zmíněných výdajů (úplaty za předškolní vzdělávání) od celoroční daně,

za umístění v roce 2020. Potvrzení Vám bude vydáváno učitelkami MŠ koncem ledna 2021.

2. Pro děti s povinným předškolním vzděláváním (děti, které dosáhnou 6 let v období od 1.9.2020 – 31.8.2021) a pro děti

s odkladem povinné školní docházky je poskytováno vzdělávání bezúplatně.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________