Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, příspěvková organizace

Aktuality

Provoz MŠ o prázdninách (červenec, srpen)

MŠ Nádražní 7 uzavřena od 1.7. – 31.8.2020, 

MŠ U Dráhy uzavřena od 1.7. – 10.7., v provozu od 13.7. – 31.8.2020.

___________________________________________________________________________________________

Úplata (školné) – po dobu uzavření MŠ od 16.3. – 25.5. rodiče nehradí, březen a květen částka na počty dnů

otevřené MŠ, duben nic, budeme postupně vracet těm, kteří uhradili, červen musí být uhrazen v plné výši

450,- Kč, i když dítě do MŠ nedochází (v daních se rodičům vrací), červenec a srpen se hradí pouze

v případě docházky dítěte do MŠ, pokud nenastoupí ani jeden den, úplata se nehradí.

___________________________________________________________________________________________

Ošetřovné – informace na odkaze https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

poslanecká sněmovna a senát schválili ošetřovné i pro rodiče dětí docházejících do MŠ do 30.6.

80%, So a Ne, důvody – zdravotní – možnost ohrožení zdraví dítěte nebo

zdraví jiných členů domácnosti (např. alergie, častá nemocnost, chronická onemocnění, společná

domácnost se členy staršími 65 let), rodiče budou vyplňovat přímo formuláře České správy soc. zabezpečení.

MŠ již nevyplňuje.

____________________________________________________________________________________________

Informace k otevření a provozu MŠ od 25.5.2020 – podmínky a opatření, COVID-19

viz. http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss 

  • roušky mít děti v prostorách a na zahradě nemusí, pobyt venku pouze v areálu školy,
  • zástupci dítěte musí mít v MŠ a před ní roušku a zdrží se pouze po nezbytně nutnou dobu,
  • při vstupu do MŠ vždy v pondělí zákonný zástupce je povinen podepsat čestné prohlášení o zdravotním                                                                                        stavu dítěte a osobách s rizikovými faktory (viz. příloha na výše uvedených stránkách),
  • u hlavních dveří si zástupce dítěte vydezinfikuje ruce, po převlečení v šatně si dítě řádně umyje ruce                                                                                            a je předáno osobně učitelce ve dveřích své třídy,
  • na toaletách budou děti používat papírové ručníky, 
  • děti budou od 6,00 – 16,00 po celou dobu ve své třídě, nebudou se spojovat, na zahradě a při jídle                                                                                        budou skupiny dětí odděleně a střídat se, aby se nepotkávaly,
  • zvýšená dezinfekce prostor a vybavení školy,
  • učitelky budou měřit děti, v případě zvýšené teploty nebo jiných zdravotních potíží budou rodiče                                                                                          ihned kontaktováni, 
  • pokrmy vydává provozní personál včetně příborů, děti si samy jídlo a pití nenabírají, ani příbory. 

_____________________________________________________________________________________________

Výsledky zápisu přijatých dětí do MŠ viz. galerie níže výsledky zápisu do MŠ. 

Vážení rodiče, dostavte se pro rozhodnutí přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ na ředitelství Nádražní 7,

ve dnech od 26. – 28.5.2020 od 8,00 – 16,00 hod. Děkujeme.

______________________________________________________________________________________________

Otevření mateřské školy – 25.5.2020

Ve středu 29. dubna 2020 proběhlo na radnici zasedání krizového štábu města za účasti ředitelek mateřských

škol ve Šternberku a bylo dohodnuto předběžné datum znovuotevření mateřských škol pro děti

od pondělí 25. května 2020. Datum znovuotevření k 25. květnu 2020 bylo stanoveno na základě aktuálních

rozhodnutí vlády ČR, harmonogramu uvolňování krizových opatření  a prodloužení nouzového stavu do

17. května 2020. Mateřské školy ve Šternberku budou v provozu za doporučených hygienických opatření  

Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

které by mělo být k dispozici na přelomu dubna a května. 

Termín znovuobnovení provozu mateřských škol může být změněn na základě aktuálních událostí.   

V případě dotazů a informací volejte na 603 455 763, Mgr. Ivu Kráčmarovou, ředitelku školy.   

_________________________________________________________________________________________________

!!! Úplatu (školné) za předškolní vzdělávání Vám budeme vracet po ukončení uzavření mateřských škol a jejich uvedení

do provozu, kdy  následně bude vypočítána přesná částka na dny, kdy byla mateřská škola oficiálně v provozu.

Takže fyzicky nyní vůbec neplatíte a převod částky na účet v měsíci dubnu nemusíte hradit. Děkujeme za pochopení.

__________________________________________________________________________________________________

Zápis dětí do MŠ – 4. – 7. května 2020 – informace a žádost viz galerie níže –  zápis do MŠ

___________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

dávám Vám na vědomí, že bylo rozhodnuto o uzavření mateřských škol ve Šternberku od 16.března až do odvolání

na základě zasedání bezpečnostní rady města na šternberské radnici dne 13.března 2020 a i na základě požadavků

ředitelek mateřských škol. Další podrobné a důležité informace sledujte v galerii Koronavirus – informace.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření mateřské školy si můžete vyzvednout na ředitelství MŠ Nádražní 7

Po – Čt v době od 9,00 – 12,00 hod (kontakt na ředitelku MŠ – 603 455 763).

Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože ošetřuje nemocného člena domácnosti.

Nemusí jít nutně o potomka, nemusí to být ani přímí příbuzní. Ošetřovaný člen domácnosti ale musí prokazatelně žít

ve společné domácnosti (to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem). Ošetřovné zaměstnanci

také náleží z důvodu, kdy musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno

(z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě

pečuje sama, onemocněla – zdroj https://www.cssz.cz/osetrovne.

Mgr. Iva Kráčmarová, ředitelka školy

__________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče, vítáme Vás a Vaše děti v novém školním roce 2019/2020. 

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz nebo starost, obraťte se na třídní učitelky nebo na ředitelku MŠ Mgr. Ivu Kráčmarovou

(mob. 603 455 763) a zástupkyni ředitelky školy Milenu Riedlovou (mob. 603 455 767).

Za celý kolektiv děkujeme předem za vzájemnou spolupráci.

____________________________________________________________________________________________________

Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1.9.2019

pro školní rok 2019 – 2020 (platí od 1.9.2019) – je stanovena částka 450,- Kč/měsíc, která je poprvé splatná k 21.9.2019,

za měsíc září 2019. Podrobné informace viz. galerie níže – směrnice o úplatě, směrnice o úplatě – dodatek.

____________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče, před nástupem do mateřské školy je potřeba přihlásit své dítě ke stravě, nové děti rovněž

zaregistrovat na Školní jídelně Komenského 44 (vstup z ul. Uničovská) v době viz. 

https://www.jidelna-sternberk.cz/oteviraci-doba-pokladny/

______________________________________________________________________________________________________

Výše úplaty (školného) za předškolní vzdělávání od 1.9.2019 činí 450,- Kč/měsíc. Další Informace k úplatě.

1. Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), umožňuje již od roku 2014 

zaměstnancům v rámci ročního zúčtování daní nebo v daňovém přiznání, uplatnit nově zavedenou slevu na mateřskou školu, přesněji 

“za umístění dítěte v předškolním zařízení” v daném zdaňovacím období” (§ 35 ba odst. 1 písm. g) a § 35 bb ZDP).

Jedná se o slevu jako o roční odpočet částky zmíněných výdajů (úplaty za předškolní vzdělávání) od celoroční daně, nejvýše

však částky 9.900,- Kč za umístění v roce 2019. Potvrzení Vám bude vydáváno učitelkami MŠ koncem ledna 2019.

2. Pro děti s povinným předškolním vzděláváním (děti, které dosáhnou 6 let v období od 1.9.2019 – 31.8.2020) a pro děti

s odkladem povinné školní docházky je poskytováno vzdělávání bezúplatně.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________