Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, příspěvková organizace

Aktuality

Vážení rodiče, vítáme Vás a Vaše děti v novém školním roce 2018/2019. 

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz nebo starost, obraťte se na třídní učitelky nebo na ředitelku MŠ Mgr. Ivu Kráčmarovou

(mob. 603 455 763).

Za celý kolektiv děkujeme předem za vzájemnou spolupráci.

______________________________________________________________________________________________

Úplata pro školní rok 2018/2019 ve výši 400,- Kč/měsíčně.

_______________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče, před nástupem do mateřské školy je potřeba přihlásit své dítě ke stravě, nové děti rovněž

zaregistrovat na Školní jídelně Komenského 44 (vstup z ul. Uničovská) v době viz. 

https://www.jidelna-sternberk.cz/oteviraci-doba-pokladny/

_________________________________________________________________________________________________

!Informace pro rodiče dětí z MŠ Světlov 21 a Oblouková 45!

odkaz na web nového ředitelství MŠ Světlov 21 – ms-svetlov.cz

___________________________________________________________________________________________________

Poděkování ředitelky Ivy Kráčmarové za celý tým

Vážení rodiče, další blízcí a partneři naší mateřské školy,

děkujeme Vám všem za vše a přejeme Vám dobré a zdravé dny. Ať se vám dobře daří 🙂 

_____________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,                                                                                                                                                                              

ke dni 1.9.2018 se naše organizace dělí na dvě ředitelství

MŠ Nádražní 7 (tři třídy) + detašované pracoviště U Dráhy 2 (dvě třídy) – ředitelka Mgr. Iva Kráčmarová

MŠ Světlov 21 (čtyři třídy) + detašované pracoviště MŠ Oblouková 45 (dvě třídy) – nově jmenovaná ředitelka k 1.9.2018 

______________________________________________________________________________________________________

 

Provoz mateřské školy v době hlavních prázdnin (červenec, srpen 2018)

od 02.07.(Po) – 17.08.(Pá) bude v provozu pouze MŠ U Dráhy 2 (mob.: 603 455 775)

od 20.08.(Po) – 31.8.2018(Pá) budou uzavřena všechna pracoviště z důvodu stěhování, vybavování 

a přípravy nově zrekonstruované MŠ Nádražní 7, dále předávání budov, majetku apod. nové paní ředitelce.

Děkujeme Vám za pochopení a vstřícnou spolupráci 🙂 

______________________________________________________________________________________________________________

                      

Přesuny dětí – interní dislokace v rámci pracovišť MŠ od nového školního roku

Vážení rodiče, oznamte u svých třídních učitelek požadavek na přesun vašeho dítěte od 1.9.2018 na jiné naše pracoviště

(Nádražní, Oblouková, Světlov, U Dráhy) v rámci vnitřní dislokace do 26.4.2018. Potřebujeme vědět před zápisem nových dětí do MŠ.

________________________________________________________________________________________________________

 

Pozvánka na informační schůzky pro rodiče 

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které se konají vždy v 15,30 hod na jednotlivých pracovištích ve dnech

17.04 .(Út) – Světlov 21 – v přízemí vpravo – ve třídě modré

18.04. (St) – Oblouková 45 – v 1. patře – třídě vpravo

19.04. (Čt) – U Dráhy 2 – ve třídě v 1. patře 

 (Pozn. pokud vám nevyjde termín v MŠ, kde vaše dítě dochází, máte možnost přijít pro informace, mimo o svých dětech, na jinou MŠ v uvedených termínech níže).

Program

  1. Výsledky hospodaření za rok 2017.
  2. Rozpočet na provoz 2018.
  3. Školní vzdělávací program.
  4. Akce MŠ do konce školního roku.
  5. Záměry školy.
  6. Zápis děti do MŠ na školní rok 2018/2019, povinné školní vzdělávání (rok před vstupem do základní školy).
  7. Prázdninový provoz mateřských škol (červenec, srpen 2018).
  8. Rekonstrukce MŠ Nádražní, plánované otevření, organizační změny.
  9. Různé – další informace, dotazy, diskuse, osobní rozhovory, i ve věcech dětí, poděkování za podporu a dary od rodičů.         

 

________________________________________________________________________________________________

 

Informace školní jídelny Komenského 44 Šternberk
Vážení rodiče,
Od 1.9.2017 dochází ke změně dodavatele školního stravování v mateřských a základních školách ve Šternberku. Novým dodavatelem školního stravování bude Školní jídelna Komenského 44, příspěvková organizace. Z důvodu změny dodavatele školního stravování v mateřských školách a základních školách ve Šternberku, je nutné provést nové registrace všech strávníků.
Nové registrace pro žáky všech základních škol (ZŠ Dr. Hrubého, ZŠ náměstí Svobody, ZŠ Svatoplukova), budou probíhat od 28.8.2017 do 1.9.2017 od 7:30 do 17:00 hodin ve školní jídelně Svatoplukova 7, Šternberk. K registraci žáků základních škol je nutné přinést stávající stravovací čip, v případě nových strávníků zakoupení nového čipu (130 Kč). První platbu na měsíc září ve výši 500 Kč je nutno uhradit na místě v hotovosti.
Nové registrace pro mateřské školy budou probíhat od 28.8.2017 do 1.9.2017 od 7:00 do 16:30 hodin ve školní vývařovně Komenského 44, Šternberk. K registraci dětí mateřských škol je nutné první platbu na měsíc září ve výši 700 Kč uhradit hotově při registraci.
K vyrovnání závazku (přeplatku) u dosavadního dodavatele stravy společnosti Scolarest je nutné udat číslo bankovního účtu, na který bude tento přeplatek vrácen.
Omlouváme se za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.
Ředitel ŠJ: Martin Hrubý

_________________________________________________________________________________________________ 

Uzavření MŠ Nádražní 7 – rekonstrukce – změna adresy sídla ředitelství

Budova MŠ Nádražní 7 je uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce od května 2017. Sídlo ředitelství,

kancelář ředitelky přemístěna od 2.5.2017 na MŠ Světlov 21 (detašované pracoviště) v 1. poschodí vpravo.

Další informace : http://www.sternberk.eu/novinky-ve-sternberku/4301-mesto-se-pusti-do-rekonstrukce-skolky.html

_________________________________________________________________________________________________

Výše úplaty (školného) za předškolní vzdělávání od 1.9.2018 činí 400,- Kč/měsíc. Další Informace k úplatě.

1. Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), umožňuje již od roku 2014 

zaměstnancům v rámci ročního zúčtování daní nebo v daňovém přiznání, uplatnit nově zavedenou slevu na školku, přesněji 

“za umístění dítěte v předškolním zařízení” v daném zdaňovacím období” (§ 35 ba odst. 1 písm. g) a § 35 bb ZDP).

Jedná se o slevu jako o roční odpočet částky zmíněných výdajů (úplaty za předškolní vzdělávání) od celoroční daně, nejvýše

však částky 9.900,- Kč za umístění v roce 2018. Potvrzení Vám bude vydáváno učitelkami MŠ koncem ledna 2019.

2. Pro děti s povinným předškolním vzděláváním (děti, které dosáhnou 6 let v období od 1.9.2018 – 31.8.2019) a pro děti

s odkladem povinné školní docházky je poskytováno vzdělávání bezúplatně.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________