Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, příspěvková organizace

Aktuality

Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1.9.2019

pro školní rok 2019 – 2020 (platí od 1.9.2019) – je stanovena částka 450,- Kč/měsíc, která je poprvé splatná k 21.9.2019,

za měsíc září 2019. Podrobné informace viz. galerie níže – směrnice o úplatě, směrnice o úplatě – dodatek.

_____________________________________________________________________________________________

Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin (červenec, srpen 2019)

Vážení rodiče,

mateřská škola Nádražní 7 bude od 1.7. – 30.8.2019 uzavřena,

v provozu od 8.7. – 23.8. bude odloučené pracoviště MŠ U Dráhy 2.

Provoz MŠ Nádražní 7 a U Dráhy 2 v provozu od 2.9.2019 – nového školního roku 2019/2020.

 

______________________________________________________________________________________________

Zápis do MŠ – ve dnech 6. a 7.5.2019 – sledujte níže viz. galerie Zápis do MŠ

______________________________________________________________________________________________

Pozvánka na informační schůzky pro rodiče 

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které se konají vždy v 15,30 hod na jednotlivých pracovištích ve dnech

02.04 .(Út) – Nádražní 7 – v přízemí vlevo – školní jídelna

04.04. (Čt) – U Dráhy 2 – v 1. patře – třídě vpravo 

 (Pozn. pokud vám nevyjde termín v MŠ, kde vaše dítě dochází, máte možnost přijít pro informace, mimo o svých dětech, na jinou MŠ v uvedených termínech níže).

Program

  1. Výsledky hospodaření za rok 2018.
  2. Rozpočet na provoz 2019.
  3. Akce MŠ do konce školního roku.
  4. Záměry školy.
  5. Zápis děti do MŠ na školní rok 2019/2020, povinné školní vzdělávání (rok před vstupem do základní školy).
  6. Prázdninový provoz mateřských škol (červenec, srpen 2019).
  7. Různé – další informace, dotazy, diskuse, osobní rozhovory, i ve věcech dětí, poděkování za podporu a dary od rodičů.         

______________________________________________________________________________________________

 

Vážení rodiče, vítáme Vás a Vaše děti v novém školním roce 2018/2019. 

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz nebo starost, obraťte se na třídní učitelky nebo na ředitelku MŠ Mgr. Ivu Kráčmarovou

(mob. 603 455 763).

Za celý kolektiv děkujeme předem za vzájemnou spolupráci.

______________________________________________________________________________________________

 

Úplata pro školní rok 2018/2019 ve výši 400,- Kč/měsíčně.

_______________________________________________________________________________________________

 

Vážení rodiče, před nástupem do mateřské školy je potřeba přihlásit své dítě ke stravě, nové děti rovněž

zaregistrovat na Školní jídelně Komenského 44 (vstup z ul. Uničovská) v době viz. 

https://www.jidelna-sternberk.cz/oteviraci-doba-pokladny/

_________________________________________________________________________________________________

 

Vážení rodiče,                                                                                                                                                                              

ke dni 1.9.2018 se naše organizace dělí na dvě ředitelství

MŠ Nádražní 7 (tři třídy) + detašované pracoviště U Dráhy 2 (dvě třídy) – ředitelka Mgr. Iva Kráčmarová

MŠ Světlov 21 (čtyři třídy) + detašované pracoviště MŠ Oblouková 45 (dvě třídy) – nově jmenovaná ředitelka k 1.9.2018 

______________________________________________________________________________________________________

 

Výše úplaty (školného) za předškolní vzdělávání od 1.9.2018 činí 400,- Kč/měsíc. Další Informace k úplatě.

1. Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), umožňuje již od roku 2014 

zaměstnancům v rámci ročního zúčtování daní nebo v daňovém přiznání, uplatnit nově zavedenou slevu na školku, přesněji 

“za umístění dítěte v předškolním zařízení” v daném zdaňovacím období” (§ 35 ba odst. 1 písm. g) a § 35 bb ZDP).

Jedná se o slevu jako o roční odpočet částky zmíněných výdajů (úplaty za předškolní vzdělávání) od celoroční daně, nejvýše

však částky 9.900,- Kč za umístění v roce 2018. Potvrzení Vám bude vydáváno učitelkami MŠ koncem ledna 2019.

2. Pro děti s povinným předškolním vzděláváním (děti, které dosáhnou 6 let v období od 1.9.2018 – 31.8.2019) a pro děti

s odkladem povinné školní docházky je poskytováno vzdělávání bezúplatně.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________