Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, příspěvková organizace

Aktuality

Vážení rodiče, vítáme Vás a Vaše děti v novém školním roce 2019/2020. 

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz nebo starost, obraťte se na třídní učitelky nebo na ředitelku MŠ Mgr. Ivu Kráčmarovou

(mob. 603 455 763) a zástupkyni ředitelky školy Milenu Riedlovou (mob. 603 455 767).

Za celý kolektiv děkujeme předem za vzájemnou spolupráci.

____________________________________________________________________________________________

Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1.9.2019

pro školní rok 2019 – 2020 (platí od 1.9.2019) – je stanovena částka 450,- Kč/měsíc, která je poprvé splatná k 21.9.2019,

za měsíc září 2019. Podrobné informace viz. galerie níže – směrnice o úplatě, směrnice o úplatě – dodatek.

______________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče, před nástupem do mateřské školy je potřeba přihlásit své dítě ke stravě, nové děti rovněž

zaregistrovat na Školní jídelně Komenského 44 (vstup z ul. Uničovská) v době viz. 

https://www.jidelna-sternberk.cz/oteviraci-doba-pokladny/

______________________________________________________________________________________________________

Výše úplaty (školného) za předškolní vzdělávání od 1.9.2019 činí 450,- Kč/měsíc. Další Informace k úplatě.

1. Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), umožňuje již od roku 2014 

zaměstnancům v rámci ročního zúčtování daní nebo v daňovém přiznání, uplatnit nově zavedenou slevu na mateřskou školu, přesněji 

“za umístění dítěte v předškolním zařízení” v daném zdaňovacím období” (§ 35 ba odst. 1 písm. g) a § 35 bb ZDP).

Jedná se o slevu jako o roční odpočet částky zmíněných výdajů (úplaty za předškolní vzdělávání) od celoroční daně, nejvýše

však částky 9.900,- Kč za umístění v roce 2019. Potvrzení Vám bude vydáváno učitelkami MŠ koncem ledna 2019.

2. Pro děti s povinným předškolním vzděláváním (děti, které dosáhnou 6 let v období od 1.9.2019 – 31.8.2020) a pro děti

s odkladem povinné školní docházky je poskytováno vzdělávání bezúplatně.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________