Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, příspěvková organizace

Poplatky

Výše úplaty v MŠ

440,- Kč/měsíčně

Možnosti úhrady:

1. V hotovosti přímo na MŠ, kde dochází Vaše dítě, pověřené učitelce proti podpisu do listiny na úplatu, dle stanovených termínů
vyvěšených na nástěnkách, splatné nejpozději do 21.dne příslušného kalendářního měsíce. Úplata může být uhrazena jednorázově

za celý školní rok, a to nejpozději do 21. září nebo pololetně, a to do 21. září a do 21.února daného školního roku.

2. Převodem na číslo účtu MŠ: 1803045389/0800 Česká spořitelna, a.s. Do poznámky pro příjemce uveďte prosím školku, do které dítě dochází a jméno

dítěte (vzor. Oblouková, Marie Neplechová).

Možnosti úhrady a termíny platí viz výše.

Úplata za předškolní vzdělávání neboli také školné je používáno na neinvestiční náklady mateřské školy (např. pomůcky, vybavení,

služby – praní ručníků, povlečení, hygienické a čistící prostředky, výtvarné potřeby, pitný režim pro děti apod.). Veškeré podmínky

jsou uvedeny ve Směrnici č. 26/2017 o úplatě v MŠ ze dne 27.4.2018, vyvěšené na nástěnkách pro rodiče a v galerii

Směrnice o úplatě v MŠ + Dodatek ke směrnici.

Cena stravného na den:

                                            děti 3 – 6 let                      děti 7 let

ranní svačina                          12,- Kč                            12,- Kč

oběd                                         19,- Kč                            22,- Kč                     

odpolední svačina                  9,- Kč                               9,- Kč

Celkem                                 40,- Kč/den                     43,- Kč/den