Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, příspěvková organizace

Režim dne

Časový rozvrh dne pobytu dětí v MŠ

05,45 – 08,15 spontánní ranní hry, zájmové činnosti, individuální přístup učitelky k dětem, pohybová chvilka, ranní cvičení (2. tř. 7,00-8,30), 6,00-7,00 se děti schází společně v jedné třídě

08,15 – 08,45 hygiena, snídaně, (2. tř. 8,30-9,00)

08,45 – 09,45 ranní kruh, řízené činnosti v centrech (2. tř. 9,00-10,00)

09,45 – 11,30 převlékání, pobyt venku, hygiena (2. tř. 10,00-11,30)

11,30 – 12,15 oběd, hygiena

12,15 – 14,00 spánek – „spáči“, odpočinek + individuální činnosti s dětmi, hry dětí – „ nespáči“

14,00 – 14,30 hygiena, svačina (2. tř. 14,15-14,45)

14,30 – 16,15 odpolední zájmové činnosti,spontánní hry a ind. přístup k dětem, spolupráce s rodinou (2. tř. 14,45-15,30), potom jsou děti v jedné třídě

Výše uvedené časové údaje jsou orientační, nejsou vždy závazné, zejména se mění časy v období zimním a letním (např. delší pobyty venku).

Denní režim je vyhovující, jestliže:

 • je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby
 • je poměr spontánních a řízených aktivit v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu
 • děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru
 • jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti
 • jsou děti denně dostatečně dlouho venku
 • je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí

Důvodem pro zrušení pobytu venku jsou výrazné změny počasí – déšť, náledí, mlhy, vichřice, inverze, mráz pod 9° C, nenadálá nepřítomnost pedagogického pracovníka.

Co dítě v MŠ potřebuje (vše podepsané nebo označené)

 • hrníček na pitný režim
 • náhradní oblečení (spodní kalhotky, slipy, tričko…)
 • sportovní oblečení na školní zahradu nebo pro pobyt venku
 • papuče
 • sešit A4 do centra knih a písmen nelinkovaný
 • čistý kapesník nebo papírové kapesníčky