Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, příspěvková organizace

Směrnice o úplatě v MŠ (dodatek)

Dodatek č. 01/2020 o výši úplaty v mateřské škole ke směrnici č. 27/2017

Výše úplaty pro období od 1.9.2020 – 31.8.2021:

1. Základní částka úplaty se stanovuje ve výši 440,– Kč za jeden kalendářní měsíc.

 

Ve Šternberku dne 30.6.2020

Mgr. Iva Kráčmarová

ředitelka školy