Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, příspěvková organizace

Sponzoři

smiley-smile Jiří Svoboda TRADE – internet MŠ U Dráhy, Nádražní – moc děkujeme!

 Děkujeme fa Levý Miroslav za drobné opravy a údržbu zdarma na našich mateřských školách a dodávání různých materiálů pro výchovně vzdělávací práci (např. dřevo, dřevěné destičky, hřebíčky, drátky…)

 Naše poděkování patří rovněž všem rodičům, kteří přispěli finančními a věcnými dary.

 Rodina Střítezská (finanční dar)