Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, příspěvková organizace

Výsledky zápisu do MŠ

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Nádražní 7, Šternberk, příspěvkové

organizaci od školního roku 2019/2020

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádostem o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

K předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 byly přijaty tyto děti s přiřazeným

registračním číslem:

(je uvedeno  jen první číslo, za lomítkem je u všech dalších číslo /2019 – letošní rok)

32/2019, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63

64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 82

 

Vyvěšeno: 29.05.2019 

Mgr. Iva Kráčmarová, ředitelka školy

 

Rozhodnutí budou vydávána ve dnech 30. 5. a 3.6.2019 od 8,00 – 16,00 hod na ředitelství Nádražní 7.