Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, příspěvková organizace

Výsledky zápisu do MŠ

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Nádražní 7, Šternberk, příspěvkové

organizaci od školního roku ….

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34 odst. 3), § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádostem o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

 

K předškolnímu vzdělávání pro školní rok …. byly přijaty tyto děti s přiřazeným

registračním číslem: (je uvedeno  jen první číslo, za lomítkem je u všech dalších číslo /20.. – letošní rok)