Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, příspěvková organizace

Výsledky zápisu do MŠ

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Nádražní 7, Šternberk, příspěvkové

organizaci od školního roku 2020/2021

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34 odst. 3), § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádostem o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

 

K předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 byly přijaty tyto děti s přiřazeným

registračním číslem: (je uvedeno  jen první číslo, za lomítkem je u všech dalších číslo /2020 – letošní rok)

74/2020, 29, 61, 24, 32, 20, 37, 52, 19, 65, 30, 26, 25, 49, 53, 27, 70, 51, 39, 36, 60, 33, 50, 46, 28, 68, 

54, 59, 18, 31, 23

 

Vyvěšeno: 19.05.2020

Mgr. Iva Kráčmarová, ředitelka školy

 

Rozhodnutí budou vydávána ve dnech od 26. – 28.5.2020 od 8,00 – 16,00 hod na ředitelství

mateřské školy Nádražní 7.