Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, příspěvková organizace

Zápis do MŠ

1. Informace k zápisu – budou aktualizovány v roce 2020, před zápisem

Vážení rodiče,

zápis dětí do naší mateřské školy pro školní rok …….. proběhne ve dnech:

  • …. dle zásad uvedených na oznámení

a vyhlášení „Zápisu dětí do mateřských škol“ (dále jen MŠ). Řádně vyplněné dva formuláře (můžete si je vyzvednout již nyní na všech našich pracovištích (Nádražní 7 + U Dráhy 2) nebo vytisknout z webových stránek MŠ)  – „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a „Přílohu k žádosti o přijetí dítěte do MŠ (vyjádření lékaře)“ odevzdejte ve dnech zápisu …… od 9,00 – 16,00 hod v MŠ Nádražní 7 – sídle ředitelství školy (přízemí vlevo), kde Vám bude přiděleno registrační číslo pro následné vyvěšení seznamů výsledků rozhodnutí, kterým se vyhoví žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

Formuláře nebudou přijímány dříve, před termínem zápisu! 

Zápis do MŠ je současně „Dnem otevřených dveří“. Můžete se přijít podívat do prostor našich pracovišť se svým dítětem ve stanoveném termínu zápisu a čase:

od 9,30 hod – 11,30 hod a od 14,00 – 16,00 hod, jste srdečně zváni.

Děkujeme za dodržení času s ohledem na výchovnou práci v dopoledním čase

a odpočinku dětí odpoledne.

Ředitelka bude v případě převisu (tedy překročení počtu podaných žádostí nad stanovenou kapacitu počtu možného přijetí) při rozhodování o přijetí dětí postupovat dle Směrnice …. – “Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání   v mateřské škole pro školní rok ……“.

Děkujeme za Vaši důvěru k zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy.

Ve Šternberku dne…..        

S pozdravem

Mgr. Iva Kráčmarová

ředitelka mateřské školy

2. Vyhlášení

Ke stažení zde.

3. Kritéria pro přijímání dětí – Směrnice….

4. Formuláře ke stažení

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání + Příloha k žádosti (vyjádření lékaře). Stáhněte zde v pdf, zde v docx.

 5. Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 2/2017, č. 1/ 2019 

Naleznete na www.sternberk.eu